BRYŁY I PŁYTY KAMIENNE

Tuf wapienny skałki

Głazy gnejsowe (kora kamienna)

Skały kwarcytowe

Sempertynit

Otoczaki górskie

Szpilki gnejsowe w podstawie betonowej

Szpilki szarogłazowe w podstawie betonowej

Płyty szarogłazowe

Żółty granit

Piaskowiec żółty

Stopnie bazaltowe

Kamień polny cięty

Piaskowiec czerwony